Middelalderborgen Kokholm er lokaliseret

//

preben

Holstebro Museums udgravning viser, at middelalderborgen Kokholm blev jævnet eftertrykkeligt med jorden, da arealet blev inddraget til dyrkning i begyndelsen af 1900-tallet.

Skrevet: 05.02.15 af: Helle Henningsen

I 1919 blev de sidste rester af middelalderborgen Kokholm jævnet med jorden, og hele området drænet og opdyrket. Efterhånden gik det i glemmebogen, hvor borgen præcist havde ligget.

I løbet af 2014 er der foretaget ikke-destruktive undersøgelser af området for at indkredse det areal, borgen har ligget på. Det har givet så gode resultater, at Holstebro Museum i begyndelsen af februar 2015 foretog  en to-dages, arkæologisk udgravning i form af en søgegrøft, der blev lagt gennem det område, som forundersøgelserne pegede på som særligt interessant. Udgravningen havde til formål dels at få helt styr på borgens beliggenhed, dels at finde materiale til nærmere analyse og datering af anlægget.

Det lykkedes at finde de svage rester af den græstørvsopbygning, borgbanken var lavet af, men der blev ikke i søgegrøften fundet træ til dendrokronologisk datering. Der blev taget prøver af et gren- og tørvelag, som måske er en slags byggemodning under banken. Prøverne vil blive analyseret og vurderet med henblik på, om de egner sig til kulstof 14-datering. Iagttagelserne i søgegrøften viste i øvrigt, at man var gået grundigt til værks, da resterne af borganlægget blev jævnet med jorden i begyndelsen omkring 1920.

Kokholm ligger ikke ved alfarvej, men alligevel kom der flere gæster i udgravningen. Ikke mindst besøget af Resen Friskoles yngste årgang satte kulør på stedet. Begge dage optog TVMidtVest, hvad der skete i søgegrøften.