Rester af Viborgs ældste befæstning fundet

//

preben

Et stykke af Viborgs voldgrav fra midten af 1100-tallet er fundet og udgravet.

Skrevet: 27.11.14 af: Lars Agersnap

På Søvænget i Viborg har arkæologer fra Viborg Museum i løbet af november undersøgt spor af en bred og dyb, trugformet nedgravning, som givetvis er rester af den befæstning med jordvold og foranliggende voldgrav, som blev anlagt rundt om Viborg af Sven Grathe omkring år 1150 – dvs. under de langvarige tronstridigheder mellem de tre kongsemner Sven, Knud og Valdemar i årene 1146-57. Forløbet af byens tidlig middelalderlige befæstning kendes kun delvist, og derfor må det nye fund fra Søvænget betegnes som meget væsentligt.

Den trugformede voldgrav kunne følges tværs over grunden, dvs. over en strækning på mere end 20 m. Voldgravens oprindelige dimensioner kan ikke længere afklares på grund af omfattende terrænændringer i nyere tid, men den har sandsynligvis været mere end 2 m dyb og 6 m bred. Ved sydkanten af voldgraven blev der fundet enkelte, velbevarede træstolper, og muligvis kan dendrokronologiske undersøgelser (årringsdatering) af træet bidrage med en mere præcis datering af befæstningen.