Middelalderborg genfundet

//

preben

En middelalderborg er kommet frem i lyset igen. Det blev slået fast, da et hold arkæologer gravede dybt ned i jorden i Fensten ved Odder og fandt rester efter middelalderborgen Fensten Hovgårds voldgrav.

Skrevet: 25.11.14 af: Tonie Yde Højrup

Arkæologerne er ikke længere i tvivl: Middelalderborgen Fensten Hovgård i Gosmer sogn ved Odder er genfundet.

Det blev slået fast, da et hold arkæologer fra projektet “Middelalderborge i region Midtjylland” 24. og 25 november gravede på den mark i Fensten, hvor flere videnskabelige metoder har peget på, at middelalderborgens voldgrav har ligget.

Da gravkoen havde gravet en dyb rende på marken, kom konturerne af en menneskeskabt voldgrav til syne – og da arkæologer fra museerne i Silkeborg, Skanderborg, Holstebro, Horsens og Moesgård rensede jorden af med små skovle, blev der desuden fundet en række genstande, som understøtter, at der er tale om et middelalderfund.

Deriblandt et potteskår fra en middelalderkande og det, der formodes at være underdelen af en drejekværn i basalt – en lavasten, der blev brugt i middelalderen.

“Vi tør nu godt konstatere, at Fensten Hovgård er genfundet, og at det tværfaglige samarbejde i projektet “Middelalderborge i region Midtjylland”, hvor der er afprøvet en lang række metoder for at finde borgen, har båret frugt,” lød det fra en glad Lars Krants, der er arkæolog og museumsinspektør på Moesgård Museum.

Også den landmand, der havde givet tilladelse til, at der kunne graves på hans marker, så nærmest stolt ud. Det er jo heller ikke hver dag, at man kan tilføje “borgejer” på sit visitkort, sagde han, mens flere lokale borgere og både TV 2 Østjylland, TV MidtVest samt flere journalister fra den lokale presse stimlede sammen om udgravningen, der var åben for publikum.

Droner og metaldetektorer

Forud for udgravningen har stedet været genstand for en række forundersøgelser, bl.a. studier af luftfotos, arkivstudier, geofysiske jordbundsundersøgelser, dronebilleder og rekognosceringer med metaldetektor.

Sammen har de været med til at lokalisere, hvor borgen og voldgraven lå, og udgravningen bekæfter således de indicier, som undersøgelserne hver og især har givet. Der graves da også lidt videre i et forsøg på at løfte sløret for endnu flere oplysninger om den genfundne borg i Gosmer sogn, der menes at have huset i alt fire borge.

“Fundet af Fensten viser, at projektets sigte med at finde de cirka 200 forsvundne borge i regionen, kan blive en realitet, når der tages forskellige metoder i brug for at lokalisere dem. Jo flere, vi finder og udreder, jo større kendskab får vi til, hvordan magtbalancen og livet så ud her i regionen i middelalderen,” siger Helle Henningsen, der er arkæolog og museumsinspektør på Holstebro Museum, der sammen med Moesgård og otte øvrige museer i regionen står bag borgprojektet.

Jagter nu en datering

Middelalderborgen Fensten Hovgård er i dag fuldstændig jævnet med jorden, der er intet synligt tilbage af den, og borgen har hidtil kun været kendt fra skriftlige kilder. Læs om Fensten Hovgård her.

Dens middelalderlige navn er muligvis Lindegård, og hvis det er rigtigt, nævnes stedet i kilder allerede fra 1300-årene. Kildestudierne omkring Fensten Hovgård og Gosmer sogn er foretaget af Anders Bøgh, der er lektor i middelalderhistorie og dr. phil på Aarhus Universitet, og de foreløbige studier peger i retning af, at der kan være gods i sognet, som tilhørte kronen, andet bispestolen og noget tredje adelen – måske den i middelalderen magtfulde Kalf-familie.

Sigtet med udgravningen af Fensten var blandt andet at finde træ, der kan hjælpe til at få en datering af borgen.

Og selv om arkæologerne op til udgravningen tvivlede på, at de ville finde træ, der var egnet til en såkaldt dendrokronologisk undersøgelse – årringsdatering – så fandt de en overskåret bjælke ved udgravningen, der måske kan bruges. Den skal nu til dendrokronologisk undersøgelse.

“Kildestudierne viser, at der har været mange skiftende ejere, og derfor er en datering af borgen bydende nødvendig. Nu må vi se, om en datering er mulig ud fra de træstykker, som vi har fundet,” siger Lars Krants.

Mød kildejægeren Anders Bøgh

Stort fund kan hjælpe

I september fik arkæologerne endnu mere at arbejde med i forhold til en eventuel datering af Fensten Hovgård, da marken omkring den formodede borg blev gennemsøgt at en gruppe frivillige metaldetektor-detektiver. Ikke færre end 49 genstande dukkede op til jordens overflade – deriblandt otte såkaldte borgerkrigsmønter, en witten mønt, et fragment af en sølvmønt, vægtlodder og et malmgrydeben.

Se det store middelalderfund fra Fensten Hovgård her.

“Fundene viser entydigt, at det ikke bare er en ganske almindelig bondegård,” siger Lars Krants, der dog endnu ikke kan tolke på de fundne genstande, der først skal renses og undersøges med henblik på en datering, der sammenholdt med de øvrige anvendte videnskabelige metoder kan være med til at løfte sløret for den formodede borgs ejerforhold, funktion og sociale sammensætning.