Fotoudstillingen “Jagten på de forsvundne borge” er på vandring i Region Midtjylland

//

preben

Fotograf Peter Helles har fulgt aktiviteterne i borgprojektets pilotprojekt gennem 2014. Det har resulteret i fotoudstillingen “Jagten på de forsvundne borge”, der i årene 2015-2017 er på vandring mellem museer i Region Midtjylland.

Skrevet: 02.12.15 af: Helle Henningsen

Bag projekt ”Middelalderborge i Region Midtjylland” står regionens ti arkæologiske museer.

Gennem 2014 har de i fællesskab gennemført et pilotprojekt, der omfattede undersøgelser af 11 udvalgte borganlæg i regionen. Formålet var at indsamle og formidle ny viden om kendte og ukendte middelalderborge.

I luften, på jorden og under jorden

Det er dette arbejde, som fotograf Peter Helles Eriksen har indfanget med sit kamera og nu skildrer gennem 27 fotos, der tematisk beskriver fagfolkenes arbejde i luften, på jorden og under jorden. Udstillingen omfatter også en serie projicerede fotos fra de mange formidlingsaktiviteter, som de ti museer har arrangeret på borgene i pilotprojektperioden.

Borgprojektets etårige pilotprojekt er støttet af Region Midtjylland, Nordea-fonden, Kulturstyrelsen og de ti museer.

På denne  hjemmeside kan man følge med i, hvor og hvornår fotoudstillingen vises.

Fagfolk på detektivarbejde

Omdrejningspunktet i pilotprojektet til projekt ”Middelalderborge i Region Midtjylland” har været det detektivarbejde, som fagfolk fra forskellige fag har deltaget i for at fremskaffe ny viden om de 11 borge. På arkiverne har middelalderhistorikere, stednavneforskere og arkæologer søgt efter oplysninger i skriftlige kilder og på gamle kort, og ude i landskabet har de fleste af borgene været underkastet både naturvidenskabelige og arkæologiske undersøgelser. En af dem, Sallingholm i det nordlige Salling, blev i løbet af september måned udgravet af de ti museers arkæologer i fællesskab – intet mindre end danmarkshistoriens største fællesudgravning af en borg.
Erfaringerne fra pilotprojektet skal danne grundlag for et hovedprojekt, hvor alle de omkring 300 middelalderborge i Region Midtjylland kommer i spil.

Middelalderborge er et hit

Gennem hele pilotprojektperioden har alle interesserede været inviteret til at følge arkæologernes arbejde i felten, og det har mange hundrede benyttet sig af på tværs af regionen. Et tilløbsstykke var også middelalderkaravanen, der hen over sommeren 2014 var på tur rundt til fem udvalgte borge, hvor karavanens aktører bød på læring, optræden og formidling. Den store publikumsinteresse, pilotprojektets arrangementer generelt er blevet mødt med, viser, at middelalderborgene appellerer til alle uanset alder.
Fotoudstillingen suppleres af et magasin, der i ord og billeder fortæller om pilotprojektets aktiviteter og resultater. Magasinet kan købes på de ti museer.

 Fotoudstillingens vandring

I årene 2015-2017 er fotoudstillingen “Jagten på de forsvundne borge” på rundtur mellem museerne i projekt “Middelalderborge i Region Midtjylland” .

På nedenstående oversigt, kan du se, hvornår de enkelte udstillingssteder disponerer over fotoudstillingen. Museernes hjemmesider viser de nøjagtige datoer for, hvornår udstillingen kan ses de forskellige steder.

2015

28. marts – 3. maj: Udstillingen vises på Spøttrup Borg

6. maj – 14. juni: Holstebro Museum

17. juni – 2. august: Moesgård Museum (Udstillingen vises på Odder Museum)

8. august – 20. september: Horsens Museum

26. september – 8. november: Museum Midtjylland (Udstillingen vises på Herningsholm)

14. november – 3. januar: Silkeborg Museum

2016

6. januar – 21. februar: Museum Østjylland (Randers)

21. april – 22. maj :  Museum Skanderborg (Udstillingen vises i Kulturhuset Skanderborg)

1. juli – 23.oktober:  Ringkøbing-Skjern Museum (Udstillingen vises på Vedersø Præstegård)

2017

27. juni-31. august: Østergaard i Salling