Billedrigt magasin tager læseren med i jagten på de forsvundne middelalderborge

//

preben

Tag med på opdagelse i din kulturarv! Sådan lyder opfordringen til læserne af magasinet “Jagten på de forsvundne borge”, hvor du kan følge med i fagfolkenes søgen efter ny viden om middelalderborgene.

Skrevet: 03.12.15 af: Helle Henningsen

Som afslutning på pilotprojektet til projekt “Middelalderborge i Region Midtjylland” har de ti museer i projektet udgivet magasinet “Jagten på de forsvundne borge”, der i ord og billeder beskriver de mange aktiviteter indenfor forskning og formidling, der gennem 2014 og ind i 2015 er foregået i pilotprojektet.

Helt bogstaveligt tager magasinet læserne med ind bag kulisserne, hvor de kan følge fagfolkenes søgen efter ny viden om middelalderborgene. Samtidig kan man få et indblik i den brede vifte af formidlingsaktiviteter, der også har været en stor del af pilotprojektet.

Pilotprojektets kommunikator, journalist Tonie Yde Højrup, står bag idéen til og virkeliggørelsen af magasinet, som hun også har skrevet tekster til og været redaktør af. Fotograf Peter Helles Eriksen, der lige nu er aktuel med en fotoudstilling af samme navn som magasinet, står bag de fleste af magasinets fotos, og illustrator Allan Schmidt er mester for tegningerne. Også fagfolk fra museerne har bidraget med tekst og illustrationer.

Magasinet, der er på 51 rigt illustrerede sider, supplerer fotoudstillingen, som i 2015-2016 er på vandring fra museum til museum i regionen. Magasinet kan fra midten af maj 2015 købes i de ti museers butikker for kr. 40 – så længe lager haves.

Et vigtigt projekt

– sådan betegner museumschef for Museum Østjylland, Jørgen Smidt-Jensen, projekt “Middelalderborge i region Midtjylland” i sit forord til magasinet. Vi bringer her forordet i sin fulde længde:

“Ti midtjyske museer med en fælles mission om at bringe de ”glemte” middelalderborge frem i lyset. Det kan der kun komme noget godt ud af!
Det er enestående i Danmark, at ti arkæologiske museer i en region arbejder sammen om et så stort og vigtigt forskningsprojekt som ”Middelalderborge i Region Midtjylland”. Museerne demonstrerer med projektet de store styrker i den decentrale danske museumsmodel. Hvert museum bidrager med lokal viden og indgående kendskab til kulturlandskabet i netop deres område. Og alle museerne puljer i fællesskab ressourcer og stiller med forskellige faglige kompetencer og erfaringer, som bringes i spil i den store sags tjeneste.

Da arbejdsgruppen bag projektet i sin tid henvendte sig til Midtjyske Museers Udviklingsråd med idéen om at udforske de midtjyske middelalderborge, var der derfor heller ikke tvivl om, at rådet ville tage projektet under sine vinger.

Som historiker, middelalderarkæolog og museumsmenneske har det været en stor fornøjelse at følge udviklingen af borgprojektet. Det er et eksemplarisk samarbejdsprojekt, det er et vigtigt forskningsprojekt, og det er et fornemt formidlingsprojekt. Den økonomiske støtte fra Nordea-fonden, Region Midtjylland og Kulturstyrelsen, som sammen med museerne vilje til samarbejde har gjort projektet muligt, kan der derfor heller ikke takkes nok for.

Det kan umiddelbart lyde som en overdrivelse, at kalde middelalderborgene ”den glemte kulturarv”, når hundredetusinder hvert år valfarter til markante middelalderborge som Kalø, Hald og Spøttrup. Men ét er de kendte borge, hvor der stadig er mure og tårne bevaret, noget andet er de mange, mange borge, som er mere eller mindre forsvundet, og som hverken den gennemsnitlige dansker eller historikere og arkæologer ved ret meget om.

Den viden, der allerede er skabt i projektets første del, og hvoraf en del præsenteres i nærværende magasin, har vist, at en fælles indsats nytter noget. De usynlige og glemte borge ligger derude i landskabet og gemmer på masser af viden om magt og indflydelse i middelalderens Danmark. Den viden får de midtjyske museer forhåbentlig mulighed for at udbygge de kommende år.”