MenuMobil menu knap
Jesper Hjermind solder og registrerer muldvarpeskud på Niels Bugges Hald i Viborg. (Foto: Peter Helles Eriksen)

Muldvarpologi-opfinderen

Jesper Hjermind, middelalderarkæolog og museumsinspektør på Viborg Museum.

Skrevet: 05.09.14 af: Tonie Yde Højrup

Han har opfundet en helt ny arkæologisk metode, hvor han er fri for selv at grave og få jord under neglene. Den beskidte del af arbejdet har han nemlig fundet små hjælpere til. De måler ca. 20 cm, vejer 100 g, spiser orme – og er blinde.

Det er muldvarpe. Elsket af Jesper Hjermind og lidet velsete af danske haveejere af samme grund: Fordi de er dygtige til at grave og efterlader græsplænen toppet med muldvarpeskud, der skabes, når muldvarpene skal rydde jorden af vejen fra deres gange 10-40 cm under overfladen.

”Når man som arkæolog er ude for at kigge på et borganlæg, ser man altid på, hvad der ligger i jorden i muldvarpeskuddene. Der kan være tegl, der stammer fra en bygning, en mønt eller potteskår. Så jeg tænkte, at hvis man kunne sætte muldvarpeskuddene i system, kunne man udfra bl.a., hvor meget tegl, der er i skuddene, indkredse, hvor bygningerne lå. Det ville give et praj om, hvor man i fald skulle lave sin udgravning,” siger den 58-årige Jesper Hjermind og demonstrerer det system, han har opfundet til en systematisk registrering.

Til sin muldvarpologi, som han logisk nok har opkaldt sin forskningsmetode, som Viborg Museums afprøver til bl.a. projektet ”Middelalderborge i Region Midtjylland”.

Vi befinder os på en af de ” 5 Halder” – Niels Bugges Hald ved Viborg, hvor der engang lå en middelalderborg.
Jesper Hjermind har medbragt en sold – betegnelsen for en arkæologisk sigte – en graverskovl, tre målebånd, poser til fund, en spand med litermål og mærkater til at markere hullerne med.

Han sætter først de tre målebånd op efter tre i forvejen opmålte fikspunkter eller pæle, så han derudfra kan optegne muldvarpeskuddenes placering på voldstedet. Dernæst udvælger han et skud og fylder alt jorden fra skuddet op i spanden med litermål.

Tesen er så, at han ved at kende den samlede vægtfylde, kan regne ud, hvor stor en koncentration af f.eks. tegl, der er i jorden. Jo mere tegl, jo tættere på en bygning.

“Jeg er helt pjattet med at tælle, måle og veje, sætte på grafer og i ostekager.”

Derefter solder han jorden, så fundene kommer til syne. Hvis han finder tegl, lægger han den i en pose og markerer posen med hullets nummer, hvorefter han opfører det hele i et skema.

”Jeg er helt pjattet med at tælle, måle og veje, sætte på grafer og i ostekager,” siger han og tilføjer, at han har lovet at give kage, når de første 100 skud er forceret.

Det kan de amatørarkæologer, der også hjælper ham, se frem til – også selv om arbejdet dermed ikke er slut.
”Der skal undersøges endnu flere skud, men først skal vi se, om metoden giver noget.”

For der er flere ubekendte i metoden. Bl.a. hvordan de små hjælpere arbejder.

Det er afgørende at vide, hvor langt en muldvarp skubber jorden frem for sig i forhold til, hvor lang en rejse eventuelt tegl har været på, før det ender i et skud på græsengen. Jesper Hjermind har sendt en forespørgsel om muldvarpenes teknik til Zoologisk Museum, og mens han venter på svar, arbejder han ufortrødent videre.

Med et fag – og på Halderne, der siden har været dreng, har været en del af hans liv.

”Jeg har altid boet i Viborg, og som dreng legede jeg på anlæggene. Alt det der alt med borge, riddere og kampe pirrede min drengefantasi. Jeg vidste tidligt, at jeg ville være arkæolog – også fordi Viborg er en af Danmarks ældste byer, hvor der i middelalderen var mange store slægter. Byen var en del af Danmarks historien og ikke bare en fodnote.
Når jeg graver ned i jorden under os og finder genstande fra dengang, føler jeg, at det åbner døre ind til historien. Det er fascinerende at være med til at få puslespillet til at passe sammen, så man selv forstår mere og mere af sin egen historie.”

Senere på året – i uge 42 og 43 – er det meningen, at der også skal være en udgravning på Halderne som en del af forsknings- og formidlingsprojektet ”Middelalderborge i Region Midtjylland”.

Læs mere om de “5 Halder” på Viborg Museums hjemmeside.