MenuMobil menu knap
De ti projektmuseers fælles udgravning af middelalderborgen Sallingholm tiltrak over 700 besøgende.

Projekt "Middelalderborge i Region Midtjylland"

De ti arkæologiske museer i Region Midtjylland samarbejder om at bringe middelalderborgene frem i lyset.

Skrevet: 03.08.16 af: Lars Krants, middelalderarkæolog og overinspektør på Moesgård Museum

Hvad er mere betagende end at køre langs Rhinen eller gennem de monumentale Alper og se, hvordan borgruinerne som perler på en snor klamrer sig til snart sagt enhver bjergtinde? Nogle små, andre store og alle i vekslende grader af romantisk forfald.

Selv uden den helt store historiske viden skabes der billeder og forestillinger i hovedet på såvel voksne som børn. Hvad skete der inden bag de tykke og knudrede kampestensmure? Hvilke lidelser måtte borgens mandskab gennemgå under månedlange belejringer? Uden store anstrengelser kan man for sit indre blik se blafrende bannere og riddere i skinnende rustninger, smukke jomfruer og tykke forskræmte munke.

Det er meget tænkeligt, at en del af de billeder der skabes for betragterens indre øje, ikke alle vil kunne stå for en nærmere historisk prøvelse, farvet som de er af Hollywoodfilm, tegneserier og historiske romaner om Robin Hood og Ivanhoe, men borgene fascinerer – det er et faktum!

Også Danmark har haft sine middelalderlige borge, men kun de færreste ved, at der i gennemsnit har ligget en borg i hvert andet sogn!

Enkelte er kendt af hver mand, de mægtige borganlæg Kalø eller Hammershus eksempelvis, med bevarede mure, tinder og tårne. Andre af middelalderens borge derimod, og det gælder faktisk hovedparten, ligger i dag glemte og forladte i øde skove eller utilgængelige moser. Mange er i dag så ødelagte, at kun et trænet øje vil kunne udpege dem.

Men hvad værre er – op mod 2/3-dele af borgene er i dag sporløst forsvundet og kendes kun fra ældre historiske optegnelser. Alene i Region Midtjylland drejer det sig om henved 200 borge. Personligt finder jeg det vildt fascinerende: De glemte borge i skove og moser kombineret med 200 forsvundne borge! Og det alene i Region Midtjylland. Det er da en udfordring, der er svær at takke nej til.

Og de ti kulturhistoriske museer i Region Midtjylland havde det på samme måde, hvorfor vi sammen er gået i gang med dette unikke forsknings- og formidlingsprojekt, hvor vi i fællesskab vil sætte fokus på denne glemte og oversete kulturarv – de middelalderlige borge.

Læs mere om projektet