MenuMobil menu knap
Anders Bøgh omgivet af middelalderlitteratur på sit kontor i Aarhus. (Foto: Peter Helles Eriksen)

Kildejægeren

Anders Bøgh, lektor i middelalderhistorie og dr. phil på Aarhus Universitet.

Skrevet: 05.09.14 af: Tonie Yde Højrup

Det meste bevarede middelalderlitteratur herhjemme findes lige her inden for Anders Bøghs armlængde.

Stablet op på de overfyldte hylder omkring ham på hans lille kontor, der ligger på fjerde etage på Aarhus Universitet med udsigt over Randersvej i Århus. Det er dog ikke knaldromaner fra fordums tid, han hiver ned fra hylderne og bruger sine dage på at læse i, men administrativt kildemateriale fra den danske middelalder.

Det er bl.a. breve, dokumenter, skøder og jordebøger. En af de dem, han bruger mest flittigt, er hans faglige ”bibel” – ”Diplomatarium Danicum”. Et oplagsværk, hvor han kan granske dokumenter eller såkaldte diplomer om Danmark i årene 789-1400.

I faglige termer dækker et diplom  her over bl.a. skøder og gavebreve, som kan fortælle en del om, hvem der ejede middelalderborgene, hvad stormændenes status i samfundet var, og hvordan den sociale rangorden var.

”Som historiker finder jeg min forskning relevant, fordi jeg kan være med til at tegne en social profil af magtstrukturen i middelalderen. Gennem kilderne kan jeg stadfæste, hvem de forskellige adelsmænd og storgårdsejere var, hvem der levede i et bestemt område og hvilke sociale kategorier, der var. Borgene er meget interessante i den sammenhæng, fordi de fortæller, hvem der havde magt og indflydelse,” siger den 69-årige Anders Bøgh, som kan datere sit eget karrierevalg helt tilbage til sin barndom.

”Da jeg var dreng, var jeg dybt fascineret af riddere, borge og skønjomfruer og læste ”Robin Hood”, ”Ivanhoe” og B.S. Ingemanns historiske romaner m.m.. Det var den fascination, der drev mig til at blive middelalderhistoriker. Jeg så ridderne som ædle, der kæmpede mod det onde. Men virkeligheden lever ikke op til den forestilling. Ridderne var ofte nogle værre banditter, der førte fejder om ejendom, magt og politik. Det var en forudsætning i middelalderens samfund, at man plejede sine egne interesser for at klare sig. Fejder var der masser af, men det var sjældent borgherrerne selv, det gik ud over. Det havde de folk til.”

Kildematerialet kan også – hvis man graver længe nok – afsløre hidtil uopdagede borge, som middelalderarkæologerne med hjælp fra andre metoder ikke har registreret og sat ind på listen over de ca. 1.000 borge eller borganlæg, der findes herhjemme. Og det er netop sådan en ”hemmelig” borg, som Anders Bøgh lige nu er på jagt efter.

Han er blevet koblet på projektet ”Middelalderborge i Region Midtjylland” for igennem kilderne at kunne finde nye sammenhænge, og han har i den forbindelse fået færten af en ukendt borg i Gosmer sogn ved Odder.

“Et potteskår siger mig ikke særlig meget.”

Grunden til, at han fra starten lagde sit fokus på sognene syd for Odder, er, at der her findes velbevaret kildemateriale om sognenes hidtil kendte fire borge – bl.a. i en jordebog fra 1544, der opregner Aarhusbispens gods i middelalderen. Bispen ejede dengang ca. 20 procent af godset i området.

Da han dykkede lidt dybere ned i sognene, faldt han over en artikel fra 1800-tallet, hvori der nævnes en borg, som er ukendt for arkæologerne.

”Den jagter jeg nu en registrering af, så jeg kan prøve at dokumentere, hvor den lå, hvem, der ejede den og hvor mange borge, der egentlig var. Det er interessant at se, om det f.eks. var den store Kalv-slægt, der ejede en del i det område dengang, der opførte den. Slægten havde besiddelser i hele landet, men endnu en borg opført af dem her, vil understrege deres indflydelse og magtposition,” siger Anders Bøgh og tilføjer med et smil:

”Jeg har aldrig været særlig interesseret i den materielle del af middelalderen eller i at få jord under neglene. Et potteskår siger mig ikke særlig meget. Det er de overordnede linjer, der interesserer mig, og som rammer drengen i mig.”

Læs mere om Anders Bøghs arbejdsplads, Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, her:  http://cas.au.dk/