MenuMobil menu knap
Illustration fra et manuskript fra 1300-tallet. Til venstre er for borgtårnet sigter en armbrøstskytte på en fugl, mens falkoneren står parat med sin jagtfalk til højre.

Hvor mange boede og arbejdede der på en borg?

En borg var både bolig, fæstning og landbrugsejendom, altså en stor arbejdsplads, der krævede mange folk.

Skrevet: 15.03.15 af: Jesper Hjermind

Kun ganske få af de bevarede, skriftlige kilder fra middelalderen giver oplysninger om de mennesker, der boede og arbejde på en borg. Men der har givetvis været ganske mange til at holde borgen i fuld funktion.

Selvfølgelig ridderen, altså borgherren, og hans familie, deres personlige opvartere, som tjenere, køkkenpersonale og måske selvstændige bagere og bryggere. For ikke at tale om smeden, skovfogeden og skytten. Har ridderen være interesseret i falke, har der selvfølgelig været en falkoner, og lå borgen i nærhed af vand, var en eller flere fiskere tilknyttet. Staldkarle til både kreaturer og heste, for ikke at tale om de piger, der passede får, geder, høns og gæs. Og så alle dem der tog sig af arbejdet på marken og i kål- og abildgården. Og vi må jo ikke glemme den sværm af unge piger og drenge, der klarede allehånde småjobs.

40-50 mennesker på bispens borg

Fra Ribe-bispens borg Brink ved Ballum i Sønderjylland er bevaret det eneste kendte regnskab fra en 1300-tals gård. Gården omtales i de skriftlige kilder som “castrum”, så vi må gå ud fra, at det var en borg, Regnskabet, der er fra 1388-1389,  giver os et et enestående glimt af livet på borgen, hvor fogeden Kristian Jakobsen og hans familie residerede.

12 personer var ansat til at beskytte borgen og dens indbyggere, nemlig

1 bøsseskytte
3 vægtere
6 væbnede svende
2 bueskytter

Illustration fra et manuskript fra 1300-tallet. Til venstre er for borgtårnet sigter en armbrøstskytte på en fugl, mens falkoneren står parat med sin jagtfalk til højre.

 

Til at tage sig af mad og drikke, og til landbrugsarbejdet var der også 12 ansatte, nemlig:

1 møller
1 mælkedeje (ansvarlig for stalden)
2 kimmere (en slags bødkere)
1 bager
1 bagersvend
1 kældermester
1 kok
4 karle

Man må forestille sig, at flere af de ansatte også havde ægtefælle og børn på borgen, så alt i alt kan 40-50 mennesker have boet i borgens huse.

Borgherren med familie og gæster får serveret maden af et par tjenere. Illustration fra det engelske manuskript “Luttrell Psalter” fra første halvdel af 1300-tallet.

 

Mange munde at mætte

Regnskabet fra Brink omtaler også en beregning på, hvad der i gennemsnit blev spist en almindelig uge på borgen. Det var ikke så lidt, der skulle til for at mætte de mange munde:  3 ørtug rugbrød, 1/8 tønde smør, 3 får eller 4 lam, 3/4 ko, 3 flæskesider, 1/8 tønde sild og øl fremstillet af 4 ørtug malt. (Ørtug er en gammel, nordisk mønttype, der også blev benyttet som værdienhed, baseret på varens værdi).

Læs mere om bispens borg Brink her