MenuMobil menu knap

Vinderup Vold

Vinderup Vold er en stor og velbevaret borgbanke fra middelalderen. Banken har været omgivet af voldgrave og en vold.

Beliggenhed

Vinderup Vold ligger i et engområde umiddelbart nordvest for stationsbyen Vinderup.

Datering

Den ældste, bevarede kilde, der omtaler Vinderupgård, er fra 1274. Vi ved ikke, om det er borgen eller den oprindelige stormandsgård, kilden henviser til. Under alle omstændigheder har ejerne på et tidspunkt følt det nødvendigt at forskanse sig, og et borganlæg er blevet opført i det utilgængelige vådområde.

Vinderupgård bliver nedlagt som hovedgård i løbet af 1500-tallet, hvorefter den lever videre som en almindelig, men stor fæstegård. Omkring 1650 blev gården ophøjet til ladegård under godset Rydhave, som den fulgte frem til 1812.

Anlægget

Vinderup Vold er de sidste spor efter en borg, der har ligget på dette sted. Resterne af borgen består af en næsten kvadratisk borgbanke med ca. 25 m lange sider og afrundede hjørner. Rundt om og helt ind til bankens fod er der en vandfyldt voldgrav og udenpå den igen spor efter en vold. Det ser desuden ud til, at der udenpå den har været endnu en voldgrav rundt om hele borgbanken.

Den markante banke har sikkert været borgens hovedbanke og på dens flade top har der formentlig stået et tårn, hvorfra der var vid udsigt over landskabet. Tårnet kan også have fungeret som den sidste bastion, hvis borgen blev angrebet. Vi ved ikke, hvordan tårnet så ud, men i grøften ved bankens fod blev der i 1930’erne fundet teglsten og egetømmer, der godt kan stamme fra en bygning, der har stået på banken.

Borgens forborg med beboelse og ladegård har antagelig ligget på en eller flere fladere banker øst for hovedbanken. Her er der i dag parcelhuskvarter. Indtil udstykningen i begyndelsen af 1900-tallet lå her Vinderup Hovgård, der kan have været en direkte efterkommer efter borgens ladegård, der igen kan have været den samme som den stormandsgård, Vinderupgård, som vi må formode, at borgen oprindeligt er udsprunget af.

Ejere

Gennem de få skriftlige, middelalderlige kilder om Vinderupgård, får vi en del at vide om de mennesker, der ejere gården på den tid.

Fru Lucie ejede Vinderup indtil 6. februar 1274. Vi kender ellers ikke noget til fru Lucie og ved ikke, hvilken adelsslægt hun tilhørte. Den dag skøder fru Lucie Vinderupgård til ridder Jens Kalf på visse betingelser, som vi kender fra et brev, udstedt af biskop Tyge i Ribe den 6. februar 1274. I brevet står, at fru Lucie har skødet ”Jens (Johannes) Kalf, fordum Danerkongens marsk, sin gård Windorp med alt tilbehør, mod at han skulle forsyne Stubber kloster og alle kirkerne i Ginding og Hjerm herreder med vin og brød mod at holde sjælemesser på fru Lucies årtid.” Med ”årstid” mener biskoppen nok fru Lucies dødsdag. Brevet er udstedt i ”Holstatbro”, hvor biskoppen må have opholdt sig. Det er den ældste skriftlige kilde, hvori Holstebro nævnes.

Jens Kalf var i 1255 blevet udnævnt til marsk (rigets øverste hærfører), en stilling han havde frem til omkring 1270, hvor han fratrådte.

En kilde fra 1349 fotæller, at Jens Kalfs datter Inger da boede på Vinderup, som hun må have arvet efter sin far. Inger Jensdatter Kalf var meget godt gift med Albert Albertsen Eberstein, der var af en tysk adelsslægt fra Niedersachsen, der kom til Danmark i slutningen af 1200-tallet. Albert Eberstein ejede bl.a. også Hegnede på Djursland og Landting i Ejsing sogn, og det er tænkeligt, at han stod bag byggeriet af borgen ved Vinderupgård. Ingers brorsøn, Erland Kalf, var ejer af Vinderup i 1377.

Efter at have været i Kalf-slægtens besiddelse gennem meget af 1300-tallet, kom Vinderupgård i begyndelsen af 1400-tallet til en gren af adelsslægten Friis, som havde den i et par generationer. I 1422 var væbner Henrik Friis ejer Vinderupgård, og efter ham kom Eske Friis, hvis datter Mette arvede den.

 

 

 

Når du alligevel er i området…

Landting

I middelalderen var Landting en mægtig borg ejet af nogle af landets førende slægter.

Rydhave

Herregården Rydhave har en fortid som middelalderborg.

Svenstrup

Middelalderborgen Svenstrup er i dag helt forsvundet, men vi ved, hvor den lå.

Se billeder af Vinderup Vold
© Geodatastyrelsen
"/>


"/>