MenuMobil menu knap

Tårnborg

Middelalderborgen Tårnborg lå på en ø ved Gødstrup Søs nordlige bred.

Beliggenhed

Tårnborg ligger ved Gødstrup Søs nordlige bred på et areal, der i middelalderen formentlig var en holm, altså en lille ø. Herningsholm Å løber tæt nord om borgen. Beliggenheden ved åen og søen, og nærheden til vejen mod Holstebro, gjorde, at man fra Tårnborg kunne overvåge og kontrollere store dele af færdslen i området.

Datering

Vi kender ikke Tårnborgs alder, men borgen har rødder i middelalderen. Den omtales i præste-indberetninger fra omkring år 1600.

Anlægget

Resterne af Tårnborg består af en nærmest oval borgbanke, der rejser sig i en højde af 3 - 4 meter over det omgivende terræn. Banken, der må betragtes som borgens hovedbanke, måler 21 x 12 m. På toppen har der sandsynligvis stået et tårn. En 4-7 m bred og 0,5-1 m dyb voldgrav afskærer den høje hovedbanke fra en lav forbanke af trekantet form. I alt dækker borganlægget med hovedbanke og forbanke et areal på 45 x 27 meter.

Ejere

Vi ved ikke, hvem der i middelalderen opførte Tårnborg, og hvem der senere ejede den. Det er muligt, at borgen fra begyndelsen har haft forbindelse til Gødstrup gl. præstegård, der menes at have været ladegård til borgen.

 

Når du alligevel er i området…

Herningsholm

Herningsholm er en velbevaret herregård med rødder i middelalderen.

Agerskov

Middelalderborgen Agerskov ligger gemt i en mark ved Hammerum.

Tanderup

Middelalderborgen Tanderup var omgivet af en vold og dobbelte voldgrave.

Se billeder af Tårnborg