MenuMobil menu knap

Svenstrup

Middelalderborgen Svenstrup er i dag helt forsvundet, men vi ved, hvor den lå.

Beliggenhed

Borgen Svenstrup blev opført i et fugtigt engområde, der mod nord var afgrænset af et vandløb. Indtil begyndelsen af 1900-tallet kunne man se resterne af borgen, der lå vest for Hovgårdvej, lige syd for gården Nørre Hovgård. Området er i dag dyrket mark.

Datering

Det er uvist hvornår i middelalderen, borgen Svenstrup blev opført og af hvem. Der er ikke foretaget arkæologiske undersøgelser af voldstedet, og de skriftlige kilder giver ingen oplysninger, der kan bruges til en datering.

Anlægget

Svenstrup Vold, der sikkert har udgjort borgens hovedbanke, blev jævnet med jorden først i 1900-tallet, men et par gamle fotos og enkelte beskrivelser fortæller, at resterne af borgen bestod af en temmelig høj, rund borgbanke med lidt ujævn topflade og stejle sider. Topfladen var ca. 10 m i diameter, altså lige nok til, at der har kunnet stå et tårn dér.

Rundt om bankens fod var der en lavning eller grav, som omkring år 1900 stod delvist under vand. I middelalderen har graven nok været helt vandfyldt. Lidt nordvest for den høje borgbanke skal der have ligget en større gård, Svenstrup Hovgård, der nævnes i en kilde fra 1492. Gården er i dag forsvundet, men det er tænkeligt, at den oprindeligt var borgens ladegård, som formentlig har ligget på en lavere og arealmæssigt større borgbanke, forborgen, tæt ved hovedbanken.

Ejere

I middelalderen var Svenstrup en hovedgård, som omkring 1380 blev skænket til Ribe bispestol af ejerne, væbner Christian Luggi og Jens Pors. Senere kom den til Ribe domkapitel. Det er tænkeligt, at borgen var gået af brug inden overdragelsen til bispen, og at det som nævnt var borgens ladegård, der levede videre som Svenstrup Hovgård.

 

 

Når du alligevel er i området…

Landting

I middelalderen var Landting en mægtig borg ejet af nogle af landets førende slægter.

Rydhave

Herregården Rydhave har en fortid som middelalderborg.

Vinderup Vold

Vinderup Vold er en stor og velbevaret borgbanke fra middelalderen. Banken har været omgivet af voldgrave og en vold.

Se billeder af Svenstrup

"/>