MenuMobil menu knap

Rydhave

Herregården Rydhave har en fortid som middelalderborg.

 

Beliggenhed

Rydhave ligger på et højdedrag ud til østsiden af Hellegård Ådal. Lige syd for herregården falder terrænet ned mod den lavning, som Kojborg Bæk løber igennem. Kojborg Bæk løber ud i Hellegård Å ved Lille Ryde Mølle, sydvest for Rydhave.

De terrænmæssige forhold gør, at borgen Rydhave nærmest har ligget på et næs mellem de to vandløb, så terrænet har uden tvivl været tænkt ind i borgens forsvar. Den høje beliggenhed i landskabet har betydet, at der har været et godt udsyn hele vejen rundt, ikke mindst til Limfjorden, der i lige linje ligger omtrent 550 m mod nordvest.

Datering

Hvem der stod bag opførelsen af det middelalderlige Rydhave, og hvornår det skete, står hen i det uvisse. Den ældste, bevarede kilde, der nævner Rydhave, er fra 1377. På den tid var borgen ejet af medlemmer af slægten Eberstein, og det kan have været dem, der opførte det befæstede anlæg.

Anlægget

I middelalderen bestod borgens jordværker af en rektangulær borgbanke, der har været omgivet af voldgrave. I dag er der bevaret rester af voldgravene mod vest og nord. Også den østlige del af borgbanken, hvor borggården (hovedbygningen) ligger, er bevaret.
Borgbanken har været omkring 50 m bred, men dens længde lader sig ikke sikkert bestemme. Sporene efter den sydlige voldgrav langs borgbanken kunne før i tiden følges over mere end 200 m, og det svarer sandsynligvis også til længden på banken. Når man i dag står i Rydhaves park med ryggen til borggården og kigger mod sydøst, får man en fornemmelse af borgbankens længde. Den har strakt sig helt ud til landevej 189 (Holstebrovej).

Borgbanken kan meget vel have været delt i to, sådan at ladegården har ligget på den sydøstlige del, der nok arealmæssigt har været den største. mens den nordvestlige, måske forhøjede del var forbeholdt det forsvarsmæssige byggeri.

Rydhave har bevaret et væsentligt element af borgens forsvarsbyggeri, nemlig det ottekantede tårn, der står ved indkørslen til borggråden. Det middelalderlige tårn var oprindeligt i tre etager over en høj kælder, men blev på et senere tidspunkt forhøjet til de fem etager, det har nu. Vi ved ikke, hvornår tårnet blev bygget. Da Nationalmuseet i 1956 undersøgte tårnets omgivelser, blev der fundet rester af en ringmur fra middelalderen. Ringmuren har sammen med tårnet og voldgravene gjort Rydhave til en stærk borg.

Ejere

I anden halvdel af 1300-tallet tilhørte Rydhave slægten Eberstein, hvorefter Ribe domstol på et tidspunkt overtog den. I 1422 kom borgen til Karen Henriksdatter Eberstein, der også ejede Landting. Gennem mere end 150 år synes de to herresæder at følges ad fra ejer til ejer.

 Rydhave bliver til herregård

Det ottekantede tårn fik lov at blive stående, dengang man besluttede at nedlægge forsvarsanlæggene og bygge en præsentabel hovedbygning på Rydhave. Om man ved den lejlighed også har ændret ved jordværkerne, ved vi ikke.

Hovedbygningen består i dag af fire delvist sammenbyggede længer fra forskellige perioder. Den senmiddelalderlige vestfløj er den ældste, mens de øvrige er kommet til i løbet af 1500-tallet og i 1600-tallet. Mange ombygninger har gennem tiden sløret billedet af, hvordan bygningerne oprindeligt har set ud.

Herregården danner i dag rammen om Rydhave Slots Ungdomsskole.

 

Når du alligevel er i området…

Vinderup Vold

Vinderup Vold er en stor og velbevaret borgbanke fra middelalderen. Banken har været omgivet af voldgrave og en vold.

Svenstrup

Middelalderborgen Svenstrup er i dag helt forsvundet, men vi ved, hvor den lå.

Landting

I middelalderen var Landting en mægtig borg ejet af nogle af landets førende slægter.

Se billeder af Rydhave

"/>

"/>