MenuMobil menu knap

Landting

I middelalderen var Landting en mægtig borg ejet af nogle af landets førende slægter.

Beliggenhed

Landting blev i middelalderen anlagt midt i et langstrakt vådområde, der gennemløbes af et vandløb.Fra borgen har der været over 100 m ind til det faste land mod nord. Der er stadig meget fugtig omkring voldstedet, der ligger omtrent 1000 m fra Limfjorden.

Datering

Vi ved ikke præcist, hvornår middelalderborgen Landting blev opført og heller ikke af hvem, men det skete sandsynligvis i løbet af 1300-tallet, hvor Landting tilhørte slægten Eberstein.

Anlægget

En betydelig del af borgen Landtings omfattende jordværker er bevaret til i dag. Den høje, firkantede borgbanke måler ca. 40 x 50 m og er på alle sider er omgivet af en dyb voldgrav. Uden om den er der atter en vold, hvis langsider er op til 100 m lange. Borgbanken har formentlig været borgens hovedbanke, hvorpå der har stået et stort tårn. En dæmning fører fra voldstedet omtrent 250 m mod nordvest hen til det sted, hvor vi må formode, at borgens ladegård lå. Her ligger i dag gården Landting.

Det er uvist, hvordan Landtings middelalderlige bygninger så ud. Stednavnet, som i de skriftlige kilder også skrives Langtind, Langetind og Longætind, betyder ”højt tårn”, og det antyder at borgen har haft et højt tårn fra begyndelsen.

Ejere

I de urolige år i begyndelsen af 1300-tallet tilhørte Landting formentlig Albert Albertsen Eberstein (se beskrivelsen af Vinderup Vold). Han eller en af hans efterkommere kan have stået bag opførelsen af borgen.1360 var ejeren Henrik Albertsen. Hans datter, Karen, der var gift med Aage Hedisen Puder levede i 1422 som enke på Landting. Deres datter var gift med Jens Eriksen Banner, der døde i1445, hvorefter hans datter Mette og hendes mand ridder Niels Eriksen Gyldenstjerne overtog Landting. Niels Erik Gyldenstjerne var en af landets stormænd, og han blev i 1456 udnævnt til kongens hofmester. Efter hans død i 1484 overtog hans datter Inger Landting. Hun var enke efter Niels Timmesen (Rosenkrantz) med hvem, hun fik sønnen Axel, der i 1505 nævnes som ejer af Landting.

 

Landting i 1500-tallet

I senmiddelalderen skal der på nordsiden af den centrale banke være blevet opført et kraftigt, muret tårn i tre etager, måske som erstatning for et ældre tårn. Det fortælles, at Landtings daværende ejer, adelsmanden Axel Nielsen Rosenkrants, under Grevens Fejde i 1534 fra tårnet forsvarede sin gård mod Skipper Clements skibe. De lå ude i Venø Bugt og beskød borgen, som dog ikke led nogen særlig skade. De oprørske bønder havde ikke held af deres oprør, som blev nedkæmpet. Efter sejren tiltalte Axel Rosenkrants selvejerbønderne i Hardsyssel for oprør og fik dem fradømt deres ret til selv at eje deres gårde.

I midten af 1500-tallet blev der langs borgbankens vestside opført et stort stenhus i renæssancens karakteristiske arkitektur. Om borgbanken ved den lejlighed blev udvidet eller omformet, ved vi ikke. Huset, der var i tre etager, var kalket rødt og havde kamtakkede gavle. Bygherren var formodentlig Axel Nielsen Rosenkrants, der boede her med sin familie. Langs bankens øvrige sider blev der bygget store huse af bindingsværk, så bygningerne tilsammen dannede et firfløjet anlæg.

Borgens endeligt

Nedbrydningen af denne statelige herregård tog sin begyndelse i 1805. Studehandlerslægten Windfeldt overtog godset i 1815, og ved midten af 1800-tallet var resterne at de prægtige bygninger totalt forsvundet. Landting levede dog videre med ladegården som centrum i et storlandbrug, og i 1855 lod den daværende ejer, Jørgen Windfeldt, den nuværende hovedbygning opføre.

Tilbage står Landting voldsted som et vidnesbyrd om en af egnens store middelalderborge.

Når du alligevel er i området…

Rydhave

Herregården Rydhave har en fortid som middelalderborg.

Svenstrup

Middelalderborgen Svenstrup er i dag helt forsvundet, men vi ved, hvor den lå.

Vinderup Vold

Vinderup Vold er en stor og velbevaret borgbanke fra middelalderen. Banken har været omgivet af voldgrave og en vold.

Se billeder af Landting

"/>

"/>