MenuMobil menu knap

Hald Borgruin

Biskop Jørgen Friis' borg ved Hald Sø stod færdig i 1528.

Beliggenhed

Hald borgruin, også kaldet “Bispens Hald” ligger på et næs i Hald Sø, tæt på det nuværende Hald Hovedgård.

I omgivelserne omkring Hald Hovedgård finder man ikke mindre end fem ruiner og voldanlæg fra perioden 1200-tallet til 1700-tallet. Foreningen De fem Halder arbejder for at få ruiner og voldanlæg mere frem i lyset og formidlet til en bredere offentlighed. Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen og Viborg Kommune har lavet en rammeplan for området.

Ejere

Viborg-bispen Jørgen Friis stod bag opførelsen af borgen, som stod færdig i 1528.

Efter Reformationen i 1536 konfiskerede kongen al katolsk ejendom i Danmark, og således blev Hald krongods fra 1536 til 1663. 25 lensmænd afløste hinanden i de 125 år.

Hald Slot blev brugt som afdrag på en gæld, som kongen havde oparbejdet hos den jødiske juvelerfamilie de Lima fra Hamborg. Familien tog ophold på godset, indtil de solgte det til Gregers Daa i 1703. Daa opgav det efterhånden noget forældede borganlæg og byggede i stedet en mere normal gård, som lå i den nuværende park ved Hald Hovedgård. Størstedelen af bygningerne blev revet ned og genbrugt ved det nye byggeri.

Hald Sø

Hald Sø er med sine 31 meter en af landets dybeste søer. Den er udformet af isen som en tunneldal med et stort dødishul på bunden. Hald Sø har siden 1985 fået kunstigt åndedræt via en ilttank ved sydenden af søen, hvorfra der sommeren igennemledes rent ilt til bunden. Søen er kendt som et godt fiskevand med bl.a. søørreder, gedder, aborrer, ål og knuder. Søen har et rigt fugleliv. Skarvkolonien, der kan studeres fra tårnet på Hald Ruin, fylder meget, men derudover møder man isfugl, fiskehejre, lappedykker og en lang række andre svømmefugle både som ynglende og på træk.

 

 

Når du alligevel er i området…

Silkeborg

Længe før Silkeborg by blev anlagt, lå der ved Silkeborg Langsø en borg, Silkeborg, der gennem middelalderen blev udbygget flere gange.

Herningsholm

Herningsholm er en velbevaret herregård med rødder i middelalderen.

Tårnborg

Middelalderborgen Tårnborg lå på en ø ved Gødstrup Søs nordlige bred.

Se billeder af Hald Borgruin