MenuMobil menu knap

Fensten Hovgård

Middelalderborgen Fensten Hovgård blev jævnet med jorden omkring 1860 og dens placering gik i glemmebogen. En eftersøgning i regi af borgprojektet har nu genfundet borgen.

Afsnit 3 i TVMidtVests serie “Jagten på forsvundne borge” handler blandt andet om fundet af Fensten Hovgård. Du kan se afsnittet her.

 

Beliggenhed

Borgens placering var gået i glemmebogen, men takket være forskellige undersøgelser i regi af borgprojektet er den nu genfundet på marken vest for den nuværende gård Fensten Hovgård.

Datering

På baggrund af C14-dateringer ser det ud til, at borgen opføres engang i sidste halvdel af 1200-tallet. Præcist hvornår, borgen mister sin betydning, vides ikke, men der synes at være aktiviteter i hvert fald gennem hele 1300-tallet.

Anlægget

I 1904 noteres følgende af en medarbejder fra Nationalmuseet efter en samtale med en ældre beboer fra egnen: ”Ifølge medd[eler] [lå her en] Tomt af en Voldbanke, hvis Areal omtr. svarede til en større Gaardsplads, sløjfet ca. 1860. Højden angives til ca. 10 Alen . I mands minde var den omgiven af en smal Grav, hvori der endnu kunne sejles (i Deigtrug, altså med nogenlunde rigeligt Vand). Udenfor var der Rester af en lav Vold. Mursten eller Kalk er ikke fundne. Det hedder, at her laa ”Lindegaarden”. Banken er nu ganske forsvunden.” 10 alen svarer til 4-5 m.

Ejere

Det vides med rimelig sikkerhed, at området var kongeligt ejet, i hvert fald siden Valdemar den Stores tid (1131-1182). I sidste halvdel af 1200-årene var området, så vidt det kan udledes af de skriftlige kilder, stadigvæk kongeligt og borgen må derfor betragtes som kongelig. En mulig bygherre kunne være Erik Menved.

Arkæologiske undersøgelser

I 2014 er området, hvor borgen formodes at have ligget, blevet undersøgt med forskellige ikke-destruktive undersøgelsesmetoder. En systematisk afsøgning med metaldetektor gav mange fine fund fra middelalderen, blandt andet 8 middelalderlige mønter. Et luftfoto afslørede en mulig voldgrav, som også viste sig i forbindelse med elektromagnetiske jordbundsundersøgelser. En arkæologisk udgravning i efteråret 2014 fastslog endeligt, at det var den middelalderlige borg, der var fundet.

Læs mere om Moesgård Museums udgravning af Fensten her.

Når du alligevel er i området…

Voldhøj

Voldhøj er bevaret som en markant borgbanke, hvis oprindelse fortaber sig i historien.

Bjørnkær

Middelalderborgen Bjørnkær består i dag af to jordbanker med omliggende voldgrave. På den mindste af bankerne er der synlige kampestensfundamenter efter et tårn.

Skanderborg Slot

Skanderborg – borgen, der gav navn til byen, var gennem århundreder en af Jyllands betydeligste kongelige borge. Den kan sammenlignes med Riberhus, Koldinghus og Ålborghus.

Se billeder af Fensten Hovgård