MenuMobil menu knap

Elbæk

I Elbæk Skov ved Horsens Fjord ligger der en borgbanke, hvis navn og historie i dag er glemt.

Beliggenhed

Den anonyme borgbanke ligger gemt i Elbæk Skov, direkte ud til Horsens Fjord. Banken er anlagt ved en mindre bæk, som i middelalderen kan have indgået som en del af borgens forsvar.

Datering

Borgen i Elbæk Skov er ikke dateret, men keramik fundet på stedet, er dateret til 1300-årene. Voldstedet stammer højst sandsynligt fra denne tid, der var en urolig periode i Danmarks middelalder, hvor herremænd havde behov for at befæste deres gårde.

Anlægget

Borgen fremstår i dag som en lav, rektangulær banke med topfladen markeret af en randvold. På tre sider er anlægget omgivet af en voldgrav, som er tydeligst mod sydvest. Mod nordøst er der ingen grav, men her løber en lille bæk som kan have været mere vandfyldt i middelalderen, og derved har dannet et naturligt forsvar. Volden er dog i dag beskadiget af en dræningsgrøft samt den tidligere skovsti.

Ejere

Det vides ikke, hvem der har ejet voldstedet, eller hvornår det er opført, men det er muligt, at der er tale om en forgænger til herregården Stensballegård, som nævnes i en skriftlig kilde fra 1361. Er det tilfældet, har borgen i Elbæk Skov nok allerede været forladt på dette tidspunkt.

Arkæologiske undersøgelser

Borgbanken i Elbæk Skov blev undersøgt af amatørarkæologer i 1951 og 1987, hvor der blev fundet anlægsspor og keramik. Keramikken er dateret til tiden omkring 1300.

Området har været beboet siden stenalderen, og i nærheden ligger der enkelte gravhøje. Sydøst for voldstedet ved Brakør, er der fundet en billedsten fra jægerstenalderens Ertebøllekultur. På stenen er indridsede motiver. De to af figurerne er så naturalistiske, at det er tydeligt at afgøre, at der i midten står en mand med løftede arme og en stor fallos. Til venstre for manden er en stor fisk med hovedet opad. Billedstenen er med sin komposition af mand med fallos og byttedyr helt unik i nordeuropæisk jægerstenalder. Der er også fundet spor fra ældre jernalder, og på stranden er der fundet et guldsmykke, en såkaldt guldbrakteat, som dateres til den ældre germanske jernalder. Dets funktion antages at være en form for hængesmykke efterlignende de romerske kejsermedaljoner, og har været brugt ved religiøse ceremonier.

 

 

Når du alligevel er i området…

Drostholm

Middelalderborgen Drostholm, også kendt som Humlegårdsknoldene, består i dag af to borgbanker, der ligger gemt inde i Vinten Tingskov.

Tårup

Resterne af middelalderborgen Tårup ligger i en mose i Kongsø plantage. Borgen kaldes også Hansborg.

Bjørnkær

Middelalderborgen Bjørnkær består i dag af to jordbanker med omliggende voldgrave. På den mindste af bankerne er der synlige kampestensfundamenter efter et tårn.

Se billeder af Elbæk
Terrænscanning af borgbanken i Elbæk Skov. De blå farver indikerer lavt terræn, rød og gul indikerer højt terræn. Banken ses som en forkant i terrænet lige under midten af billedet. Luftfoto med markering af tre borge i Horsensområdet, bl.a. borgbanken i Elbæk Skov.