MenuMobil menu knap

Nye udgravninger på middelalderborgene ved Hald Sø

Publikum inviteres til at kigge forbi, når Viborg Museum i løbet af efteråret og vinteren 2014 foretager arkæologiske udgravninger på middelalderborgene ved Hald Sø i Region Midtjylland.

Skrevet: 15.10.14 af: Jesper Hjermind

Udgravningerne ved Hald er en del af det pilotprojektet til det fagligt baserede formidlingsprojekt ”Middelalderborge i Region Midtjylland”, der er et samarbejde mellem de ti arkæologiske museer i regionen om udforskning og formidling af områdets middelalderborge. Piltoprojektet støttes Region Midtjylland, Nordea-Fonden og Kulturstyrelsen.

Den unikke og gennemgribende vidensindsamling om middelalderborgene sker via en række tværfaglige forskningsmetoder, bl.a. arkæologiske udgravninger, arkiv- og magasinstudier, middelalderhistoriske studier og geologiske jordbundsundersøgelser. Også laserbaserede højdemodeller, afsøgning med metaldetektor og helt nye metoder som muldvarpologi bliver taget i brug. Det er et detektivarbejde, der også er lavet forud for udgravningerne på de tre middelalderborge ved Hald: Brattingsborg, Niels Bugges Hald og Hald Ruin (Jørgen Friis’ Hald).

Ved Niels Bugges Hald har Viborg Museum i samarbejde med Foreningen De 5 Halder gennemført omfattende georadar- og andre naturvidenskabelige undersøgelser under arbejdstitlen ”Kan man kigge gennem jorden?”. Flere af metoderne viser mulige spor af en stor bygning på borgbanken, og det er bl.a. dette spor, som skal undersøges ved efterårets udgravning. Niels Bugges Hald har også været forsøgsområde for den såkaldte muldvarpologi, hvor registrering af muldvarpeskuddenes indhold af tegl og keramik formodes at kunne afspejle fordelingen af murstensbygninger og aktiviteter på borgbanken. Læs mere om muldvarpologi her.

Ved Brattingsborg har undersøgelser med georadar vist markante udslag mellem de to borgbanker. De kan måske være spor efter en bro mellem bankerne, så her vil der også blive gravet et felt.

Et af de åbne spørgsmål ved Hald Ruin er, om adgangen til borgen har været via en jorddæmning eller via en lang træbro. Her vil Viborg Museum i samarbejde med Foreningen De 5 Halder udstikke en eller to grøfter.

Information

For mere information om udgravningen på Hald borgstederne kontakt museumsinspektør Jesper Hjermind, Viborg Museum på tlf. 87873802.

På www.middelalderborge.dk kan du læse mere om, hvad der sker i projekt “Middelalderborge i Region Midtjylland”.