MenuMobil menu knap

Trælborg

Højt over Trælborgdalen mellem Lemvig og Struer lå der i middelalderen en borg.

Beliggenhed

I modsætning til de fleste andre middelalderborge, der ofte ligger i sumpet terræn, er borgen Trælborg beliggende højt på kanten af den stejle skrænt på sydsiden af Trælborgdalen. Klostermølle Å løber helt tæt på skrænten under borgen.

Fra den høje placering har borgherren kunnet kontrollere al færdsel i området, og samtidig har han kunnet holde øje med, om fjender nærmede sig.

Datering

Der findes ingen skriftlige kilder om borgen fra middelalderen, så det er helt uvist, hvornår den blev opført, hvorfor og af hvem.

Anlægget

Da borgen blev anlagt, gjorde man brug af de muligheder, der var i terrænet for at befæste borgen så godt som muligt. Ved at forbinde to naturlige kløfter med en dyb, gravet grøft, blev et fremspring i skrænten afskåret fra det land, der ligger vest for.

På fremspringets overflade har man kunnet bygge borgens forsvarsværker og huse. En smal hulvej fører i dag op til borgen fra dalen, delvist gennem den nordlige kløft.

Borgen har aldrig været undersøgt arkæologisk, så det er meget lidt, hvad man kender til opbygningen af anlægget, der i dag er tilgroet. F.eks. er det uvist, om borgområdet er blevet kunstigt forhøjet, inden man gik i gang med bygge.

Ejere

Der kendes ingen ejere af det middelalderlige Trælborg.

 

Navnet Trælborg og Trælborgdalen

Trælborg er formentlig ikke borgens oprindelige navn. Navnet bliver først brugt i skriftlige kilder fra 1600-tallet, men det er uvist, hvor gammelt det er.
Borgen har givet navn til Trælborgdalen, der er den vestlige del af en stor tunneldal, dannet under sidste istid. I bunden af dalen løber Klostermølle Å, der nord for Gudumbro skifter navn til Foldå. Den løber ud i Limfjorden lige ved Remmerstand vest for Åmølle.

Den smukke, langstrakte dal med de stejle skrænter var tidligere en væsentlig barriere for færdslen i landskabet, og det har været oplagt for en lokal stormand at bygge en borg, hvorfra han både kunne kontrollere færdslen og holde øje med, hvad der skete i området.

 

 

Når du alligevel er i området…

Rydhave

Herregården Rydhave har en fortid som middelalderborg.

Vosborg

Herregården Nørre Vosborgs historie går tilbage til slutningen af 1200-tallet, hvor kong Erik Menved havde borgen Vosborg ved Storåens udmunding i Nissum fjord.

Kokholm

Resterne af middelalderborgen Kokholm blev jævnet med jorden omkring 1920 og er ikke mere synlig i landskabet. Nye undersøgelser i regi af borgprojektet har lokaliseret, hvor borgen lå.

Se billeder af Trælborg
Resterne af borgen Trælborg ligger højt på toppen af en skrænt over Trælborg Ådal. Her ser man hen over ådalen til den sydlige skrænt, hvor borgbanken med den flade top ses mellem træerne. Trælborgs borgbanke er afskåret fra det omgivende land af dybe skår i skrænten. Her ses det sydlige skår med banken bagved. Skårene er delvist menneskeskabte. Banken er i dag helt tilgroet med skov, så det kan være svært at danne sig et indtryk af anlæggets udstrækning, hvis man besøger stedet om sommeren. I forsommeren er banken dækket af ramsløg. På den nordlige side af Trælborg løber en hulvej, der måske er rester af den oprindelige adgangsvej fra ådalen til borgbankens topflade.