MenuMobil menu knap

Nyt bogværk om herregården Nørre Vosborg

I det nye bogværk præsenteres resultaterne af det tværfaglige forskningsprojekt "Nørre Vosborg i tid og rum", der har gjort Nørre Vosborg til den bedst undersøgte herregård i landet.

Skrevet: 30.09.14 af:

I det netop publicerede bogværk om den vestjyske herregård Nørre Vosborg præsenteres resultaterne af over 30 forskeres indsats i et stort, tværfagligt forskningsprojekt “Nørre Vosborg i tid og rum”, som har strakt sig over otte år. Værket beskriver herregårdens historie og geografiske ramme fra vikingetiden til i dag, herunder også fundet af herregårdens middelalderlige forgænger, Niels Bugges borg Vosborg.

Med de to bind (i alt ca. 900 sider) præsenteres det største, mest tværfaglige og grundigste værk, som nogensinde er skrevet om nogen dansk herregård.

 

Nørre Vosborg i tid og rum, bd. 1 og 2, forsider.

Nørre Vosborg i tid og rum,  forsider.

Uddrag af forlagets pressemeddelelse:

Nørre Vosborg ligger i Vestjylland, hvor Storåen løber ud i Nissum Fjord. Den regnes vanligvis for at være Vestjyllands fornemste herregård.

Værket om Nørre Vosborg er resultatet af mere end 30 forskeres indsats i et forskningsprojekt, som har strakt sig over otte år. Forskergruppen er rekrutteret fra mange forskellige institutioner og mange forskellige fag: historie, arkæologi, geologi, etnologi, arkitektur, kunsthistorie, stednavneforskning og dendrokronologi. Takket være denne meget brede sammensætning af kompetencer er det lykkedes at nå resultater, som ingen af fagene ville have kunnet nå alene.

Værket redegør for resultatet af udgravninger af to middelalderborge, et kapel og en hidtil ukendt herregård fra renæssancen, ligesom den eksisterende herregårds bygningshistorie er minutiøst undersøgt. Dertil rummer værket kapitler om landskabsudviklingen i området fra før den sidste istid og fremad, ligesom der også på anden vis lægges vægt på at sætte herregården ind i en større geografisk/historisk ramme fra vikingetiden til 2008.

Historikere skildrer de stormænd som ejede stedet, til det i 1687 overgik til noget jævnere og mindre kapitalstærke folk. I 1786 skete der det bemærkelsesværdige, at en søn af én af godsets egne fæstebønder overtog herregården og frem til 2004 tilhørte den hans efterkommere. Ejerne har været ualmindeligt gode til at passe på alt materiale med det resultat, at der er bevaret et meget stort godsarkiv, som gør det muligt at komme særdeles tæt på godsdriften, herskabet og tjenestefolkene og herskabets liv i lyst og nød gennem mere end et par århundreder.

Sluttelig skildrer et par arkitekter den betydelige indsats, der har været gjort, siden Realdania i 2004 erhvervede herregården og ved en nænsom og gennemgribende restaurering og tilpasning til nye behov sikrede fremtiden for en ejendom, som første gang omtales i en historisk kilde i 1299.
Alt sammen ledsages af en betydelig mængde fine illustrationer.

 

Fakta om bogværket

Omfang: to bind i stort format, i alt ca. 900 sider.
Pris for begge bind: 600 kr. (+ porto)
Udgivelsesdato: den 12. september 2014
Forlag: Aarhus Universitetsforlag.