MenuMobil menu knap

700 besøgte Middelalderkaravanen

Der var leg, læring og festlig middelalderstemning på programmet, når Middelalderkaravanen slog lejr ved foden af en middelalderborg i Region Midtjylland.

Skrevet: 05.09.14 af: Helle Henningsen

I løbet af sommeren 2014 slog borgprojektets Middelalderkaravane lejr ved fem forskellige middelalderborge i Region Midtjylland. Hvert sted var der leg, læring og festlig middelalderstemning på programmet, og i alt har omkring 700 borgere i regionen haft glæde af karavanens besøg.

På sin tur mellem Kattegat og Vesterhav gjorde Middelalderkaravanen ophold ved Niels Bugges borg på Hald (juni), borgen Bjørnkær syd for Odder, borgen Rane Ladegård ved Elsegårde øst for Ebeltoft (begge i sidste uge af august), Skanderborg Slot og borgen Vinderup Vold ved Vinderup (begge første uge af september).

Middelalderkaravanen er en del af det formidlingsprogram, der i 2014 løber af stablen i pilotprojektet til projekt ”Middelalderborge i Region Midtjylland”. Pilotprojektet er støttet af Nordea-fonden, Region Midtjylland, Kulturstyrelsen og de ti deltagende museer.

Ved hver borg var det stedlige kulturhistoriske museum medarrangør.

 

MOE A0105-DP 0009 Udsigt over teltborg og Hjelm

Karavanen har slået lejr ved middelalderborgen Rane Ladegård. I baggrunden udsigt over Kattegat til øen Hjelm.

MOE A0105-DP 0029 Thomas P fortæller for børn og forældre om aftenen

Arkæolog Thomas Poulsen fra Museum Østjylland fortæller om Rane Ladegård for de mange besøgende til aftenarrangementet.

Middelalder på skoleskemaet

Ved hver borg var to klasser og deres lærere fra den lokale skole inviteret til en skoledag sammen med Middelalderkaravanen. Forud for karavane-besøget havde skolerne fået tilsendt undervisningsmateriale om middelalderen, så eleverne kunne forberede sig på begivenheden. Materialet er udarbejdet af Skanderborg Museum.

Selve dagen begyndte med, at en arkæolog fra museet fortalte skolebørnene om den lokale borg. Herefter blev børnene inddelt i fem hold, der på skift gik fra aktivitet til aktivitet hos karavanens folk. Hos smeden lærte de at smede som i middelalderen, og hos den kloge kone hørte de om tro og overtro, og de lærte at væve bånd med en brikvæv. I feltkøkkenet hos mundskænken var børnene med til at tilberede den lækre suppe og de jernkager (vafler), som alle børnene skulle have til frokost og eftermiddagsmad.

I dragt-madammernes telt fik børnene middelalderlige dragter på, så de hver især repræsenterede en persontype fra middelalderen, og de to riddere fra Nyborg Slot underviste børnene i middelalderlig kampteknik. Hos danserne og spillemanden lærte børnene at danse middelalderlige kædedanse.

Hver aktivitet varede 40 minutter, så det var et intenst forløb for alle, både elever, lærere og karavanens dygtige formidlere. I alt har ca. 250 skoleelever i regionen oplevet en skoledag sammen med Middelalderkaravanen.

06-IMG_7867 as Smart Object-1

På skoleskemaet var blandt andet en kampskole, hvor karavanens to riddere fortalte børnene om ridderliv og instruerede dem i middelalderlige kampteknikker. Foto: Peter Helles.

IMG_6543

Ud over styrke- og kamptræning underviste de to riddere også børnene i, hvordan man bruger sværd og skjold.

 

02-IMG_7663 as Smart Object-1

Hos dragtmadammerne fik børnene middelaldertøj på. Hver dragt afspejlede de forskellige erhverv eller funktioner i det middelalderlige samfund, og børnene blev instrueret i at agere den person, deres dragt viste. Foto: Peter Helles.

I lære hos Karavanesmeden

Hos middelaldersmeden smedede hver elev en fin nål af jern, som de fik med hjem. hald.

 

Alle børnene danser kædedans

Alle skolebørnene danser kædedans til tonerne fra nøgleharpen. Middelalderkaravanen ved Hald.

09-IMG_7737 as Smart Object-1

Hos kogemester og karavaneleder Michael var børnene på skift med til at lave frokost og jernkager (vafler) til alle. Brændehugning og pasning af ilden var en del af øvelsen. Her er karavanen ved Vinderup Vold. Foto: Peter Helles.

 

05-IMG_7400 as Smart Object-1

Så er der middelaldersuppe til alle!

 

Aften med fortælling og optræden

Ved hver borg inviterede middelalderkaravanen også til et aftenarrangement ved borgens fod. På to af borgene var det skoleleverne fra om formiddagen og deres familier, der var indbudt, mens det de tre andre steder var offentlige arrangementer for alle interesserede.

Gæsterne blev opfordret til at tage madkurv med, og da vejret var fint hver af de fem dage, tog mange opfordringen op. En arkæolog fra museet fortalte om den pågældende borg, ridderne optrådte i fuld rustning, og de fortalte om og demonstrerede middelalderlig kampteknik. Skoleelever i middelalderdragter gik mannequin, mens dragterne blev præsenteret af den ene af dragt-madammerne, og der blev danset kædedans, som alle kunne deltage i. Dansen blev akkompagneret af nøgleharpe, og hele programmet blev kædet sammen af karavanelederen Michael Bækskov Thomassen.

Efter forestillingen kunne gæsterne besøge karavanens telte og boder og få en snak med aktørerne. Omkring 450 besøgende oplevede karavanens folk fortælle og optræde til aftenarrangementerne.

mannequin-opvisning i middelalderdragter. Skanderborg.

Skolebørn viser middelalderdragterne ved aftenarrangementet i Skanderborg.

MOE A0105-DP 0057 Børn, forældre og aktører danser

Alle deltagerne danser kædedans ved aftenarrangementet på Rane Ladegård.

Karavanelederen og de to riddere ved aftenens forestilling på Rane Ladegård.

Karavanelederen og de to riddere ved aftenarrangementet på Rane Ladegård.

karavanens riddere i kamp

Karavanens riddere laver kampopvisning til aftenarrangementet på Hald.

Karavanen Skanderborg

Madkurve og fællesdans ved aftenarrangementet i Skanderborg.

En stor succes

Den lokale presse og radio fulgte interesseret op på Middelalderkaravanens besøg de fem steder, og der har kun været begejstrede og positive reaktioner fra både skoleelever, lærere og aftengæster.

Skanderborg Museum har lagt fotos på hjemmesiden fra den dag i begyndelsen af september, hvor karavanen lagde vejen forbi Skanderborg Slot. Billederne kan ses på http://www.skanderborgmuseum.dk